Polityka prywatności
 • Podmiot odpowiedzialny

  Niniejsza Polityka prywatności określa zasady zbierania, przetwarzania  i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa poprzez pocztę e-mail, telefon oraz formularze zamieszczone na stronie internetowej, mieszczącej się pod adresem www.placezabawbartez.pl, dalej zwanym Portalem, przez Bartez sp.j. Kaczmarek, Prabucki, ul.Książęca 1, 61-361 Poznań..

  Dane osobowe użytkowników odwiedzających nasz portal

  Korzystając w jakikolwiek sposób z serwisu znajdującego się pod adresem www.placezabawbartez.pl, akceptują Państwo zasady zawarte w Polityce Prywatności znajdującej się na niniejszej stronie.

  W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

 • W przypadku, kiedy kontaktujecie się Państwo z nami za pomocą formularzu kontaktowego, e-maila, telefonu zgadzacie się Państwo na dobrowolne przekazanie imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz telefonu. W sposób automatyczny zbierane są również dane dotyczące np. adresu IP, nazwy sieciowe komputera itd. W celu udzielenia odpowiedzi, kontaktujemy się z Państwem za pośrednictwem poczyt email lub telefonicznie.

  Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

  Wszystkie dane uzyskane od Państwa służą Nam wyłącznie w celach kontaktowych. Tym samym wyrażacie Państwo zgodę, na to, aby dostawać drogą mailową czy telefoniczną informacji dotyczących aktualności czy informacji o ofercie handlowej.

  Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych, mają Państwo prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Mają Państwo prawo do wniesienia w wyżej wymienionych przypadkach pisemnego umotywanego żądania zaprzestania przetwarzania danych, adres pod który należy to zrobić: biuro@bartez.com.pl

 • Ciateczka „cookies”

  Monitorowanie ruchu odbywającego się na portalu placezabawbartez.pl odbywa się poprzez wykorzystanie Google Analytics, które działa na podstawie odczytywania, modyfikacji oraz nadpisywanie ciasteczek. Ciasteczko to bardzo mały plik testowy, dzięki któremu zostają zgromadzone informacje o zachowaniach w ramach strony internetowej.

  Pliki te nie służą do przetwarzania danych osobowych, a ich zawartość nie pozwala na identyfikację użytkownika. Każdy użytkownik może dowolnie zarządzać ciasteczkami, jednak w przypadku wyłączenia funkcji „cookies” w używanej przez Państwa przeglądarce niektóre elementy naszej strony mogę nie działać w sposób poprawny.

  Certyfikat SSL

  Korzystamy z narzędzia SSL (Secure Socket Layer), które poświadcza wiarygodność domeny, oraz potwierdza bezpieczeństwo szyfrowania danych przesyłanych pomiędzy Państwem a serwerem.

 • Zmiany Polityki Prywatności

  Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego.

  Prawa autorskie

  Zgodnie z ustawą o prawie autorskim, wszystkie treści umieszczone na portalu placezabawbartez.pl są objęte prawami autorskimi. Kopiowanie treści bez zezwolenia pisemnego jest zakazane.

  Kontakt

  W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji i prosimy o kontakt poprzez formularz zamieszczony na naszej stronie.