Piasek
Piasek
SPECYFIKACJA:
Piasek
- wykorzystywany
do nawierzchni bezpiecznych , 
wypełnień piaskownic 
 
Stosowane frakcje od 0-2 i 2-8 mm